• Αυθαίρετα
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS
 • Τοπογραφικές μελέτες - διαγράμματα
 • Πολεοδομία
 • Κτηματολόγιο
 • Σύμβουλοι μηχανικοί
 • Αυθαίρετα
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS
 • Τοπογραφικές μελέτες - διαγράμματα
 • Πολεοδομία
 • Κτηματολόγιο
 • Σύμβουλοι μηχανικοί

Νέα υπηρεσία πληρωμής!


Πληρωμή με άτοκες δόσεις (μέχρι 36) με την χρέωση της πιστωτικής σας κάρτα!

Η υπηρεσία υποστηρίζει το σύνολο των καρτών VISA, MasterCard και American Express των τραπεζών Κύπρου, Εμπορική, Proton, HSBC, Probank, Alpha Bank, Millenium, ΤΤ, Γενική, Αγροτική, Πανελλήνια, ASPIS, Τράπεζα Αττικής, Citibank Ελληνική Τράπεζα, FB Bank, Marfin, First Business Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.

Οι άτοκες δόσεις μπορούν να είναι μέχρι 36, χωρίς καμμία επιπλέον χρέωση.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε κατάστημα, μέσω ΑΤΜ, smartphone, tablet, e-mail και τηλεφώνο!


 

Αυθαίρετα: Αντισυνταγματικός ο νόμος Παπακωνσταντίνου για τα αυθαίρετα

Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το άρθρο 24 του ν.4014/2011 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με την υπ’ αρ. 1118/2014 απόφαση, η οποία εκδόθηκε με τη διαδικασία της «δίκης πιλότου» και δημοσιεύθηκε χθες. Η κήρυξη ως αντισυνταγματικού του νόμου Παπακωνσταντίνου ήταν αναμενόμενη και στο πλαίσιο αυτό έχει δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο αυτό να υπαχθούν στο μεταγενέστερο ν. 4178/2013.

Το σκεπτικό

Σύμφωνα με το ΣτΕ, οι ρυθμίσεις του ν. 4014/2011 παρότι προβλέπουν την αναστολή των κυρώσεων για την αυθαίρετη δόμηση, ουσιαστικά διατηρούν επί μακρόν τα αυθαίρετα κτίσματα.

«Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται σε αναστολή επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται από τις παγίως ισχύουσες γενικές διατάξεις για την αυθαίρετη δόμηση και όχι σε νομιμοποίηση ή σε εξαίρεση από την κατεδάφιση, επιτρέπεται κατ’ ουσίαν η επί μακρόν διατήρηση κατασκευών και χρήσεων που παραβιάζουν τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Η αναστολή δε αυτή έχει εφαρμογή και σε κατασκευές μεταγενέστερες του ν. 1337/1983, με τον οποίο αναμορφώθηκε το σύστημα πολεοδομικού σχεδιασμού σε εκτέλεση της επιταγής του άρθρου 24 του Συντάγματος» σημειώνεται στην απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου.

«Εισπρακτικός χαρακτήρας»

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, οι δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες δεν αναιρούνται από την πρόβλεψη ότι το ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης περιέρχεται στο Πράσινο Ταμείο, το οποίο υλοποιεί δράσεις αστικής αναζωογόνησης. 

Και αυτό επειδή:

- στο μέτρο της αναστολής κατεδάφισης υπάγεται οποιαδήποτε αυθαίρετη κατασκευή, πλην όσων βρίσκονται σε δασικές ή αρχαιολογικές εκτάσεις

- η αναστολή από την κατεδάφιση επέρχεται μόνο με την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο Παπακωνσταντίνου και όχι  ύστερα από εκτίμηση των συνεπειών της διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής σε συσχέτιση με συγκεκριμένα μέτρα «αναζωογόνησης» που λαμβάνει το Πράσινο Ταμείο

- κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής μόνο ποσοστό 2,5% των πόρων του Πράσινου Ταμείου διατίθεται αποκλειστικά για τις λειτουργικές του δαπάνες και την εκπλήρωση των σκοπών του. Το υπόλοιπο δηλαδή, περιέρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό λόγω της κρίσης.

"Εισπρακτικοί και μόνον σκοποί δεν θα ήταν δυνατό να θεμελιώσουν λόγο δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσε τη θέσπιση ρυθμίσεων με ευρύτατες συνέπειες σε βάρος του περιβάλλοντος, όπως προβλέπει ο νόμος 4014/2011" αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

«Ανατρέπεται ο ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός»

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΣτΕ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 έχουν ως συνέπεια να ανατρέπεται, και σε κάθε περίπτωση να νοθεύεται, ο επιβαλλόμενος από το άρθρο 24 του Συντάγματος ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός, και να επέρχεται αλλοίωση της λειτουργικότητας των οικισμών και επιδείνωση των όρων διαβιώσεως των κατοίκων.

Και αυτό επειδή, η αναστολή αυτή επέρχεται με μόνη την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου και των σχετικών δικαιολογητικών και την καταβολή του οριζόμενου στο νόμο ποσού ειδικού προστίμου. Χωρίς ειδική για κάθε αυθαίρετο κρίση αρμόδιου οργάνου της διοίκησης, ύστερα από εκτίμηση πολεοδομικών και κτιριολογικών κριτηρίων, που σχετίζονται με το μέγεθος, τη χρήση, το είδος και τη σημασία της αυθαίρετης κατασκευής, καθώς και με τις επιπτώσεις της στο χώρο που την περιβάλλει, τη συνολική δηλαδή επιβάρυνση της περιοχής.

Παράλληλα, στην σχετική απόφαση επισημαίνεται ότι θεσπίζονται αυστηρές διατάξεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων για όσους αυθαιρετούχους δεν υπαχθούν στο μέτρο της αναστολής της κατεδάφισης, ενώ δεν εξαιρούνται τα αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, δεν αίρονται, οι δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον των περιοχών, όπου βρίσκονται οι αυθαίρετες κατασκευές, για τις οποίες, κατ’ εφαρμογή του προαναφερόμενου άρθρου 24 του ν. 4014/2011, αναστέλλεται η κατεδάφιση.

Το ΣτΕ, δηλαδή, αναφέρει ότι δεν εκτιμούνται οι επιπτώσεις από τη διατήρηση των αυθαίρετων κτισμάτων στην εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού στους όρους διαβίωσης και στην ποιότητα ζωής στις περιοχές αυτές.

Και αυτό παρά το ότι:

- ο ορθολογικός σχεδιασμός με βάση χωροταξικά και πολεοδομικά κριτήρια αναγόμενα στη φυσιογνωμία και στις ανάγκες κάθε περιοχής

- η εξασφάλιση της λειτουργικότητας των οικισμών και

-γενικότερα, η προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή για όλους τους οικισμούς και περιοχές της Χώρας.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων

Όσοι έχουν ενταχθεί στο νόμο 4014/2011 (Παπακωνσταντίνου) με ηλεκτρονική δήλωση, μπορούν να αιτηθούν της ένταξης στις νέες ρυθμίσεις (4178/2013) για τα αυθαίρετα. Εκτιμάται ότι στις νέες ρυθμίσεις έχει ήδη υπαχθεί η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών που είτε ολοκλήρωσαν τη «νομιμοποίηση» είτε πληρώνουν ακόμη δόσεις.

Ο διάδοχος νόμος για τα αυθαίρετα  (4178/2013) είναι θωρακισμένος έναντι προσφυγής στο ΣτΕ, καθώς στηρίζεται στη νομολογία του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ.

Πάντως, όλες οι λεπτομέρειες για τη μετάβαση στις νέες διατάξεις περιγράφονται στην εγκύκλιο  54373  του ΥΠΕΚΑ, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι:

-σε περιπτώσεις όπου από την μεταφορά των στοιχείων το πρόστιμο που υπολογίζεται με το νέο νόμο είναι μεγαλύτερο από αυτό της ολοκληρωμένης πράξης υπαγωγής δεν καταβάλλεται το επιπλέον ποσό και εκδίδεται βεβαίωση πράξης ολοκλήρωσης της υπαγωγής σύμφωνα με το ποσό που έχει υπολογιστεί και καταβληθεί. Προσεχώς με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής προστίμων όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο νόμο είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής.

Το αίτημα για την μεταφορά των στοιχείων υποβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισμό (στα πλαίσια χρονικής ισχύος του Ν.4178/2013) και εφόσον απαιτηθεί η υποβολή της βεβαίωσης πράξης υπαγωγής για την έκδοση διοικητικής πράξης από αρμόδιες αρχές ή η έκδοση βεβαίωσης για δικαιοπραξία.

Mε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την ταυτότητα του κτηρίου θα καθοριστεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υποχρέωση συμπλήρωσης της ταυτότητας κτιρίου για ολοκληρωμένες πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 για τις οποίες τυχόν δεν θα απαιτηθεί η μεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων.

Πηγή: capital.gr, 08/04/2014


 

Αυθαίρετα: Ολες οι απαντήσεις γύρω από τα αυθαίρετα

Ποια κτίσματα αφορά η ρύθμιση, τα πρόστιμα και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να δοθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων με βάση τον νόμο Καλαφάτη για τα αυθαίρετα. Ο νέος νόμος ψηφίστηκε πριν από δέκα ημέρες από τη Βουλή και αναμένεται να δημοσιευτεί σε λίγες ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η «Κ» παρουσιάζει με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων τα βασικά σημεία του νέου πλαισίου.

1. Πότε αρχίζει η διαδικασία δήλωσης αυθαιρέτων με τον νέο νόμο;

Το υπουργείο υπολογίζει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ θα είναι έτοιμο να δεχθεί δηλώσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί με απόφαση υπουργού.

2. Ποια αυθαίρετα αφορά η νέα ρύθμιση;

Τα αυθαίρετα των οποίων ο φέροντας οργανισμός (σκελετός) κατασκευάστηκε πριν από τις 28.7.2011 ή η αυθαίρετη χρήση εγκαταστάθηκε πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο χρόνος κατασκευής αποδεικνύεται με αεροφωτογραφία, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής.

3. Ποιες είναι οι κατηγορίες των αυθαιρέτων και τι πρόστιμο καταβάλλουν;

Υπάρχουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες με βάση την ηλικία του κτιρίου και τρεις με βάση το είδος της παρανομίας. Οσον αφορά τον χρόνο ανέγερσης: οι αυθαίρετες κατοικίες που ολοκληρώθηκαν πριν από τις 9.6.1975 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συντάγματος) εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση μόνο με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ. Οι αυθαίρετες κατασκευές που ανεγέρθηκαν από τις 10.6.1976 έως τις 30.1.1983 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την πληρωμή του 15% του προστίμου. Οσον αφορά το μέγεθος της παρανομίας, οι μικρές πολεοδομικές παραβάσεις (λ.χ. κατασκευή πέργκολας, bbq, αποθήκης έως 15 τ.μ.) εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή 500 ευρώ (αν τυχόν υπάρχουν περισσότερες από μία στην ίδια ιδιοκτησία, δεν πληρώνουν χωριστά πρόστιμο). Οι μεσαίες πολεοδομικές παραβάσεις (υπέρβαση μέχρι 40% του συντελεστή δόμησης και κάλυψης και μέχρι 20% του ύψους) καταβάλλουν κανονικά παράβολο και πρόστιμο και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση όταν ενταχθούν στην ταυτότητα του κτιρίου (αν και εφόσον αυτή προχωρήσει). Ενώ οι μεγάλες πολεοδομικές αυθαιρεσίες καταβάλλουν παράβολο και πρόστιμο με αντάλλαγμα «αναστολή» 30 ετών και δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση μέσω αγοράς συντελεστή.

4. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση μιας πολεοδομικής αυθαιρεσίας;

Κατ’ αρχάς αίτηση από τον ιδιοκτήτη (ή συνιδιοκτήτη ή, υπό προϋποθέσεις, τον νομέα του ακινήτου), υπεύθυνη δήλωση με τα βασικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (λ.χ. ΑΦΜ, ΔΟΥ) και του ακινήτου (εμβαδόν, οικοδομική άδεια όπου υπάρχει). Επίσης, φωτογραφίες του αυθαιρέτου, σχέδια (ανάλογα με την περίπτωση) και δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες που αποδεικνύουν τον χρόνο ανέγερσής του. Τέλος, «δελτίο δομικής τρωτότητας» ή «μελέτη στατικής επάρκειας» (ανάλογα με το είδος του κτιρίου), τεχνική έκθεση από τον μηχανικό και το έντυπο υπολογισμού προστίμου. Μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να καταβάλλεται το παράβολο. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση πρέπει απαραιτήτως να διεκπεραιώνεται από μηχανικό.

5. Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο;

Οπως και στον ν. 4014/11.

6. Ποιες ομάδες πληθυσμού δικαιούνται έκπτωση;

Τα άτομα με αναπηρία άνω του 80% καταβάλλουν το 15% του προστίμου. Ατομα με αναπηρία άνω του 67% (και ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 24.000 ευρώ) καταβάλλουν το 20% του προστίμου. Παλιννοστούντες και ομογενείς καταβάλλουν το 20% όπως και οι μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης για αυθαίρετα στη Θράκη. Οι πολύτεκνοι καταβάλλουν το 20% του προστίμου, ενώ οι τρίτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες το 30%. Τέλος, οι μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν το 70% του προστίμου.

7. Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων;

Η ρύθμιση θα είναι σε ισχύ για ενάμισι έτος μετά τη δημοσίευσή της. Αν η δήλωση υποβληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο, τότε το πρόστιμο μπορεί να αποπληρωθεί σε 8 χρόνια, αν υποβληθεί στο δεύτερο εξάμηνο σε 7 έτη και στο τρίτο σε 6 έτη. Ελάχιστη μηνιαία δόση είναι τα 50 ευρώ.

8. Μπορεί να εκμεταλλευθεί τον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων ένας πολίτης που έχει ενταχθεί στον ν. 4014/11;

Ναι. Με την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος θα καταθέσει αίτηση (χωρίς λοιπά δικαιολογητικά) και θα ενταχθεί στον νέο νόμο. Το ποσό που έχει ήδη καταβάλει θα αφαιρεθεί από το οφειλόμενο, το οποίο πλέον θα μπορεί να καταβληθεί σε περισσότερες δόσεις.

9. Αλλάζει το νομικό καθεστώς των χώρων που «τακτοποιήθηκαν» με τους 3 προηγούμενους νόμους για τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα (3775/09, 3843/10, 4014/11);

Ναι. Εφόσον πρόκειται για μεσαίου μεγέθους παρανομίες (υπέρβαση μέχρι 40% του συντελεστή δόμησης και κάλυψης και μέχρι 20% του ύψους) και δηλωθούν στην ταυτότητα του κτιρίου, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση (αντί λ.χ. της 30ετούς εξαίρεσης από την κατεδάφιση).

10. Πώς μπορεί ένας πολίτης να ελέγξει αν έχει δηλωθεί στον ν. 4014/11 ή τον νόμο Καλαφάτη ένα αυθαίρετο σε περιοχή που απαγορεύεται;

Κάνοντας καταγγελία στην οικεία πολεοδομία ή στους επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι είχε δίκιο, η «τακτοποίηση» του αυθαιρέτου ακυρώνεται και ο μηχανικός που τη συνέταξε διώκεται.

Ποιες διατάξεις «κινδυνεύουν» από το ΣτΕ

11. Πόσο θα «επιζήσει» ο νόμος Καλαφάτη; Υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθεί και αυτός από το Συμβούλιο της Επικρατείας;

Αυτό που διαφαίνεται από τη δομή του νόμου Καλαφάτη για τα αυθαίρετα είναι η προσπάθεια του υπουργείου Περιβάλλοντος να μην κριθεί ο νέος νόμος αντισυνταγματικός στο σύνολό του, αλλά σε τμήμα μόνο των διατάξεων.

12. Ποιες είναι οι διατάξεις που, σε περίπτωση προσφυγής στο ΣτΕ, ενδέχεται να κριθούν αντισυνταγματικές;

Η έκθεση των επιστημόνων του τμήματος νομοτεχνικής επεξεργασίας της Βουλής είναι σαφής. Οπως αναφέρει, η πάγια νομολογία του ΣτΕ δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση για τις παλαιές κατασκευές (προ του 1983) «αλλά ως εξαιρετικής ρυθμίσεως και υπό όρους», κάτι που δεν ισχύει στον νόμο Καλαφάτη (καθώς δίνεται γενικευμένη δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση όλων των κτισμάτων). Επιπλέον, για τις νέες κατασκευές (μετά το 1983) «είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα διατάξεις με τις οποίες επιτρέπεται η υπό όρους εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, διότι η εξαίρεση αυτή συνεπάγεται τη νόθευση και τη συνεχή ανατροπή του γενόμενου βάσει των νέων πολεοδομικών κανόνων πολεοδομικού σχεδιασμού». Εξαίρεση αποτελεί η νομιμοποίηση μικρών πολεοδομικών παραβάσεων και κάποιες ειδικές περιπτώσεις, που υπηρετούν μείζονος σημασίας συνταγματικό σκοπό (ως παράδειγμα αναφέρονται οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις). Ολα αυτά ίσως να εξηγούν και τη σπουδή του υπουργείου Περιβάλλοντος να προωθήσει (μέχρι το φθινόπωρο) μια «πολεοδομική μεταρρύθμιση», ελπίζοντας ίσως ότι θα δημιουργήσει ένα νομικό ορόσημο ανάλογο με τον νόμο Τρίτση.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 11/08/2013

Για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται  σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

 

Για την έκδοση της βεβαιωσης απαιτείται:
 • οι τίτλοι ιδιοκτησίας
 • το στελέχο της οικοδομικής άδειας, του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος και των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων
 • τα στοιχεία των ιδιοκτητών
 
Μετά από την αυτοψία μας στο ακίνητο εκδίδουμε άμεσα την βεβαίωση του μηχανικού.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα εγκεκριμένα σχέδια αναλαμβάνουμε να το προσκομίσουμε μετά από επίσκεψη στην αντίστοιχη πολεοδομία.

LiveZilla Live Help

Υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτων

Τοπογραφικά διαγράμματα

Βεβαιώσεις μηχανικού
Κατασκευή φιλοξενία ιστοσελίδων

Η TopoGES στο facebook

Τελευταία άρθρα

 • Αυθαίρετα: Αντισυνταγματικός ο νόμος Παπακωνσταντίνου για τα αυθαίρετα
  Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το άρθρο 24 του ν.4014/2011 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με την υπ’ αρ. 1118/2014 απόφαση, η οποία εκδόθηκε με τη διαδικασία της «δίκης πιλότου» και δημοσιεύθηκε χθες. Η κήρυξη ως αντισυνταγματικού του νόμου Παπακωνσταντίνου ήταν αναμενόμενη και στο πλαίσιο…
  Συντάχθηκε στις Τετάρτη, 09 Απρίλιος 2014 10:35 Διαβάστηκε 146 φορές
 • Αυθαίρετα: Νόμιμα τα αυθαίρετα επί αιγιαλού και παραλίας
  Με μια διάταξη στο περιβόητο πολυνομοσχέδιο (εντός των ημερών δημοσιεύεται ως νόμος στο ΦΕΚ), νομιμοποιούνται συλλήβδην οι αυθαιρεσίες επί αιγιαλού και παραλίας, οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης των αποκαλούμενων τουριστικών λιμένων καθ' όλη την Επικράτεια και τους οποίους σκοπεύει «να βγάλει στο σφυρί» η κυβέρνηση. Πρόκειται για κτίρια, προβλήτες και…
  Συντάχθηκε στις Τετάρτη, 09 Απρίλιος 2014 10:31 Διαβάστηκε 62 φορές
 • Αυθαίρετα: Η ομηρία 400.000 ιδιοκτητών απο το ΙΚΑ
  Αυθαίρετα: Η ομηρία 400.000 ιδιοκτητών απο το ΙΚΑ Νέα διευκρινιστική ρύθμιση ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος να προωθήσει στη Βουλή, για να καταφέρει να επιλύσει το θέμα με τις ασφαλιστικές εισφορές νομιμοποιημένων αυθαιρέτων. 400.000 ιδιοκτήτες που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων εξακολουθούν να είναι αντιμέτωποι με το ΙΚΑ της πολιτείας, που δεν εφαρμόζει…
  Συντάχθηκε στις Τετάρτη, 09 Απρίλιος 2014 10:28 Διαβάστηκε 54 φορές
 • Άδεια εγκατάστασης: Εγκατάσταση και λειτουργία ενεργειακών συστημάτων
  Άδεια εγκατάστασης: Εγκατάσταση και λειτουργία ενεργειακών συστημάτων Για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή/και ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:…
  Συντάχθηκε στις Τετάρτη, 09 Απρίλιος 2014 10:25 Διαβάστηκε 34 φορές

Εταιρικό προφίλ

Η Topo G.E.S. είναι τεχνικό γραφείο νέων συμβούλων μηχανικών πλήρως καταρτισμένων με εξειδικευμένες γνώσεις και σύγχρονο εξοπλισμό. 

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι: Τοπογραφικές μελέτεςΚτηματολόγιο (όπως τοπογραφικά διαγράμματα, αποτυπώσεις, χαράξεις, κατόψεις, όψεις, ιδεατά στερέα, φωτοερμηνεία, φωτογραμμετρία, GIS), Πολεοδομία - Άδειες (εργασίες που αφορούν στη συνδιαλλαγή ιδιώτη και πολεοδομίας), ανακαινίσεις, υπηρεσίες ως τεχνικοί σύμβουλοι σε εταιρείες και ιδιώτες, μελέτες οδοποιίας, πειβαλλοντικές μελέτες, φωτοβολταικά συστήματα, 3D σχεδίαση.

Περισσότερα...

Λήψη οδηγιών

Εισάγετε τη διεύθυνσή σας για να λάβετε οδηγίες προς τα γραφεία της Topo GES

Η Topo G.E.S. στα social media

facebooktwitterlinkedin

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 7789170 και στο email: info@topo-ges.gr